GAZİEMİR İLÇE BAŞKANLIĞI


TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN, BU GÖREVLERİNDEN DOLAYI İŞLEDİKLERİ SUÇLARDA AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

24 Kasım 2012, Cumartesi

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

 
TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

              a) Personel hakkında, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı bir soruşturma veya kovuşturma bulunması,

              b) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak belirlediği avukat veya avukatlara usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,

              c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

              ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ilgili komisyon tarafından personelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmesi  gerekir.